SCB Business Anywhere SCB Business
    Anywhere SCB Business
    Anywhere

SCB Business
Anywhere

บริการ Internet Banking รูปแบบใหม่
เพื่อยกระดับประสบการณ์การเงินที่ดีให้กับลูกค้าธุรกิจ

บริการธนาคาร
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ
ที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน เรียกดูรายงานประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และมั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยให้การบริหารเงินสดของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
พร้อมรองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
และ สมาร์ทโฟน ( Android, iOS ) รวมถึงสมาร์ทวอทช์
ธนาคารให้บริการ Internet Banking รูปแบบใหม่ “SCB Business Anywhere” เพื่อยกระดับประสบการณ์การเงินที่ดีให้กับลูกค้าธุรกิจ เน้นการแสดงผลข้อมูลแบบ Visual เพื่อช่วยให้การบริหาร เงินสดของลูกค้าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่สุด

Dashboard

เข้าใจง่าย ด้วยกราฟแสดงสถานะการเงิน
ทันทีที่ล็อกอิน จะเห็นกราฟแสดงภาพรวมการเงินของบริษัท
ณ ปัจจุบันได้ทันที ช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกช่วงเวลา และวันที่ต้องการได้
ย้อนหลังสูงสุดถึง 13 เดือน
 

Live Search

ทันใจ ค้นหาข้อมูลง่ายในคลิกเดียว
เพียงพิมพ์คำที่ต้องการแล้วคลิกค้นหา ระบบจะแสดง รายการธุรกรรมการเงินที่สัมพันธ์กับคำนั้นให้ทันที ช่วยให้ท่านไม่พลาดการค้นหารายการสำคัญอีกต่อไป
 

Self Admin

สะดวกกว่า กับการจัดการ สิทธิการใช้ระบบด้วยตนเอง
ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน, กำหนดสิทธิให้ผู้ใช้งาน, เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การอนุมัติรายการ และการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานของบริษัท เช่น การขอรหัสผ่านใหม่ ได้ด้วยตนเองผ่านเมนู Self Admin
 

Multi Device

เพิ่มการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งสมาร์ทโฟน,
แท็บเล็ต และสมาร์ทวอทช์ พร้อมเห็นข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
เพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เวลาใดก็สามารถ เข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่ติดตัวได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ข้อมูลจะแสดงผลแบบเรียลไทม์ในทุกอุปกรณ์เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้ระบบ ดังนั้น ไม่ว่าจะทำธุรกรรมจากอุปกรณ์ใด ก็มั่นใจได้ว่า ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอน

Credit Report

แสดงรายงานธุรกรรมสินเชื่อผ่านระบบ
เข้าถึงรายงานสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง พร้อมมีข้อมูลครบถ้วนทันต่อการตัดสินใจของธุรกิจ
 
สิทธิพิเศษ การสมัครใช้บริการ
SCB Business Anywhere
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ “SCB Business Anywhere”
สะดวก
ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา
เรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชี
ได้ตลอด 24 ชม.
คล่องตัว
รองรับการใช้งาน
ผ่านหลากหลายอุปกรณ์
ได้แก่ สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต,
สมาร์ทวอทช์ และ แสดงผล
ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ประหยัดเวลา
สามารถจัดการข้อมูลบริษัท
และผู้ใช้งานได้ด้วยตัวเอง
ปลอดภัย
มั่นใจด้วยระบบรักษาความ
ปลอดภัยมาตรฐานสากล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
SCB Business Call Center 0 2722 2222
วันจันทร์ - อาทิตย์ 8:30 – 19:00 น.
×
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย
 1. เมื่อขอใช้บริการ SCB Business Anywhere และบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคำขอใช้บริการ และได้รับอนุมัติจากธนาคาร จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ดังนี้ บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร (ORFT), บริการโอนเงินพร้อมเพย์, บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไปผ่านระบบ SCB SMART Credit Next Day), บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร (นำเงินเข้าบัญชีในวันทำการเดียวกันผ่านระบบ SCB BAHTNET) (เฉพาะส่วนของค่าธรรมเนียมที่เป็นของธนาคาร), บริการรับฝากเช็คเรียกเก็บและเงินสด (SCB Local Collect) ยกเว้นกรณีนำฝากเช็คต่างธนาคารแบบข้ามเขต คิดค่าธรรมเนียม 0.05% ของมูลค่าเช็ค (ขั้นต่ำ 10 บาทต่อรายการ), เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามใบคำขอใช้บริการ
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
 3. ลูกค้าต้องขอใช้บริการ SCB Business Anywhere และบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคำขอใช้บริการ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธิตามข้อ 1. ตั้งแต่วันที่ธนาคารส่ง User ID ให้ผู้ใช้งานของลูกค้า เพื่อใช้บริการ SCB Business Anywhere (โดยไม่มีผลย้อนหลัง) ถึง 31 ธันวาคม 2562
 4. กรณีที่ลูกค้าทำรายการคำสั่งล่วงหน้า โดยให้วันทำรายการมีผลหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงรายการที่ลูกค้าทำหลังวันดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ลูกค้าได้ทำไว้กับธนาคาร
 5. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบข้อมูล ระงับสิทธิตามข้อ 1. และ/หรือ เรียกค่าธรรมเนียมบริการที่ลูกค้าใช้บริการไปแล้ว หากธนาคารตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใด ๆ อันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0 2722 2222
ปิด