สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

ชวนเพื่อนสมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash รับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 500 บาท เมื่อชวนเพื่อนสมัคร และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ พร้อมเบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

ขั้นตอนการชวนเพื่อน

เงื่อนไขแคมเปญเพื่อนชวนเพื่อนสมัครสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash สำหรับผู้แนะนำ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 12 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

 • ผู้แนะนำที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จะต้องมีสถานะเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
 • ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท ต่อการอนุมัติสินเชื่อ 1 รายการ เมื่อแนะนำเพื่อนให้สมัครสินเชื่อรถคือเงิน หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ธนาคารจะส่งมอบบัตรกำนัลหลังผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ ตามเงื่อนไขรายละเอียด ดังนี้
  • ผู้ถูกแนะนำต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อรถคือเงิน หรือสินเชื่อบ้านคือเงิน โดยผู้ถูกแนะนำ จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.scb.co.th/th/friends-get-friends/mhmc-mcmc/apply-form.html ให้ครบถ้วนถูกต้อง และมีการเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 รายการ ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะส่งมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัล ให้กับผู้แนะนำตามที่อยู่ติดต่อได้ ที่ท่านได้ให้ไว้กับธนาคารผ่านช่องทางไปรษณีย์หลังผู้ถูกแนะนำเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผ่านที่อยู่ที่ผู้แนะนำเคยให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น โดยผู้ถูกแนะนำ ต้องคงสถานะการผ่อนชำระเป็นปกติ และเป็นลูกค้าปัจจุบันของสินเชื่อรถคือเงิน หรือ สินเชื่อบ้านคือเงินของธนาคารอยู่จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง บัตรกำนัลเซ็นทรัล ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถูกแนะนำไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดส่ง บัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้แนะนำ
 • ผู้แนะนำ จะต้องยินยอมให้ผู้ถูกแนะนำบันทึกข้อมูล ชื่อ นามสกุล และ เบอร์โทรศัพท์ของผู้แนะนำ (ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ผู้แนะนำให้ไว้กับธนาคาร) เพื่อให้ผู้แนะนำเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ดังนั้น ผู้แนะนำจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวที่ล่าสุดให้แก่ผู้ถูกแนะนำทราบ เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล โดยธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้แนะนำตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.scb.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารกำหนด กรณีที่ผู้ถูกแนะนำกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับข้อมูลล่าสุดที่ผู้แนะนำได้ให้ไว้กับธนาคาร หรือผู้ถูกแนะนำไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้แนะนำจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเซ็นทรัล เป็นไปตามที่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนด ธนาคารไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการ
 • กรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกแนะนำจากผู้แนะนำหลายท่าน ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกพิจารณาข้อมูลตามลำดับในระบบที่ผู้ถูกแนะนำทำการลงทะเบียนข้อมูลผู้แนะนำท่านใดก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ถือการตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ โดยที่ผู้แนะนำสามารถสอบถามได้ที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777 เพื่อให้ทราบถึงจำนวนรายการทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำ ที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร
 • พนักงานและตัวแทนขาย ของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครือ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • พนักงานและตัวแทนขาย ของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครือ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขบัตรกำนัล

 • ใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, เซ็น, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ซูเปอร์คุ้ม, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favourites, เซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ และ ออฟฟิศเมท
 • มูลค่าคงเหลือจะปรากฏในใบเสร็จที่ชำระด้วยบัตรนี้ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์/เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป
 • บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเงินสด, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 • บัตรนี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้ เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตร ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหายกรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บัตรไม่มีวันหมดอายุ กรณีบัตร Gift Card มีมูลค่าเหลือน้อยกว่า 200 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันมากกว่า 5 ปี บริษัทฯสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือบัตร ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า