SCB Business NetNEWS Update

ฟรีค่าธรรมเนียมรายการไม่จำกัดจำนวน สำหรับลูกค้าที่ชำระสินค้าและบริการ

ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระสินค้าและบริการ
(SCB Bill Payment) และการชำระเงินข้ามธนาคาร
(SCB Cross Bill Payment) ผ่าน SCB Business Net ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติมโทร SCB Call Center : 0 2777 7777

วิธีแก้ไขหากหน้าต่าง Login หายไป

หากท่านไม่เห็นหน้าต่าง login ใหม่ของธนาคาร ท่านสามารถ เลื่อนแถบ Scrollbar ไปด้านขวาสุด หรือปรับค่าความละเอียด หน้าจอ (Resolution) เพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หากท่าน ไม่ทราบวิธีปรับค่าความละเอียดหน้าจอ โปรดติดต่อที่ GTS Client Services โทร. 02 544 1212

แจ้งเตือนระวังการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงิน บนระบบออนไลน์ต่างๆ

ตามที่ขณะนี้ได้มีการพยายามสร้างเว็บไซต์และอีเมลลวง เพื่อโจรกรรมข้อมูลลูกค้าของระบบออนไลน์ต่างๆ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย และป้องกันเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
 • สำหรับผู้ชำระเงินผ่านบริการ SCB ePP ให้กับ บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group)

   เนื่องด้วยธนาคารมีความประสงค์จะปรับปรุงระบบ SCB ePP ในส่วนของการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งปิดช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตในระบบ SCB ePP เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

   ทั้งนี้ ท่านยังคงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางอื่น ๆ ของธนาคาร เช่นตัดบัญชี หรือ Scan QR ให้กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ได้ตามปกติ

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

 • แจ้งยกเลิกการให้บริการบัตรชำระเงินธุรกิจ (Exclusive Payment Card)

   ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติและไว้วางใจใช้บริการบัตรชำระเงินกับธนาคารด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการให้บริการบัตรชำระเงินดังกล่าวมีขอบเขตการให้บริการที่จำกัด ธนาคารจึงมีความจำเป็นทางธุรกิจที่จะต้องแจ้งยกเลิกการให้บริการบัตรชำระเงินดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

   ธนาคารขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสดูแล และให้บริการท่านในโอกาสต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (SCB Business Call Center) โทร. 02-722-2222 ทุกวัน เวลา 8:30 – 19:00 น. หรือ Email: contact_business@email.scb.co.th

 • แจ้งยกเลิกช่องทางการรับชำระเงินผ่านบริการ SCB Easy Net สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินให้แก่ท่าน ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2566 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

  เนื่องจากธนาคารจะยกเลิกการให้บริการ SCB Easy Net ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 น. ซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริการภายใต้ SCB Transaction Banking ตามรายละเอียดดังนี้

   1. บริการ SCB Bill Payment (บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ) ธนาคารขอแจ้งยกเลิกการให้บริการช่องทางรับชำระเงินผ่านระบบ SCB Easy Net มีผลตั้งแต่วันและเวลาที่ยกเลิกบริการ SCB Easy Net เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ชำระเงินที่มีการทำรายการโอนเงินและจ่ายบิลล่วงหน้า (Schedule Transfer & Bill Payment) ผ่านระบบ SCB Easy Net ซึ่งกำหนดให้รายการมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปนั้น รายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และขอให้ผู้ชำระเงินทำรายการใหม่อีกครั้งผ่านแอป SCB EASY โดยธนาคารได้มีการสื่อความไปยังผู้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

   2. บริการ SCB Payment Gateway for Merchant (บริการรับชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับร้านค้า) ธนาคารขอแจ้งยกเลิกการให้บริการช่องทางรับชำระเงินผ่านระบบ SCB Easy Net ตั้งแต่วันและเวลาที่ยกเลิกบริการ SCB Easy Net เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ชำระเงินยังคงสามารถชำระเงินผ่านแอป SCB EASY หรือระบบ SCB Business Net หรือระบบ SCB Business Anywhere หรือระบบ E-Payment ได้ตามปกติ โดยท่านไม่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบของท่านแต่อย่างใด

   3. บริการ SCB Direct Debit (บริการหักบัญชีอัตโนมัติ) ธนาคารขอแจ้งยกเลิกช่องทางการขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านระบบ SCB Easy Net มีผลตั้งแต่วันและเวลาที่ยกเลิกบริการ SCB Easy Net เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ชำระเงินที่ได้ขอใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ (SCB Direct Debit) ผ่านบริการ SCB Easy Net ไว้แล้ว ยังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยไม่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

  ทั้งนี้ ธนาคารขอแจ้งข้อมูลข้างต้น เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประกอบการสื่อความแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ชำระเงิน และลูกค้าของท่านต่อไป

  ธนาคารขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการของธนาคารด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสดูแล และให้บริการท่านในโอกาสต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCB Business Call Center โทร 02-722-2222 หรือ Email: contact_business@email.scb.co.th

 • สำหรับผู้แทนจำหน่าย ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Samsung)

  เนื่องจากในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18:31 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะเป็นช่วงปิดบัญชีประจำปีของ Samsung ท่านจะไม่สามารถทำรายการ หรือเลือกวันชำระเงินให้กับ Samsung ในช่วงวันดังกล่าวได้ โดยทาง Samsung จะเปิดรับชำระอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกสินเชื่อ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

   คุณกุสุมิตา อาระโสภา Email : kusumita.c@samsung.com Tel: 0 2118 1514
   คุณอัญชรัตน์ ธีรโรจน์ดำเกิง Email : ancharat.t@samsung.com Tel: 0 2118 1508

 • แจ้งยกเลิกการให้บริการจัดทำบัตรเงินสด (SCB Cash Card) และการให้บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรเงินสด (SCB Cash Card)

  ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้เรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการจัดทำบัตรเงินสด (SCB Cash Card) (“บัตร”) การเปิดใช้งานบัตร (Activate) และการโอนเงินเข้าบัตร ตามหนังสือแจ้งลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นั้น

  ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งว่า ธนาคารได้ยกเลิกการให้บริการจัดทำบัตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว ทั้งนี้ ท่านยังสามารถเปิดใช้งานบัตร (Activate) และโอนเงินเข้าบัตรได้ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

  บริการ ระยะเวลาที่สามารถใช้บริการ
  1. การเปิดใช้งานบัตร (Activate) จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
  2. การโอนเงินเข้าบัตร จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566
  3. การใช้งานบัตร ตามอายุการใช้งานของบัตร

  ในการนี้ ธนาคารใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบว่า ผู้ถือบัตรยังสามารถเบิกถอนเงิน หรือโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝาก หรือโอนชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด ได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ หรือสามารถติดต่อสาขาของธนาคารเพื่อยกเลิกบัตรและเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ทดแทนบัตรได้

  ธนาคารใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเลือกใช้บริการกับธนาคารด้วยดีตลอดมา หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (SCB Business Call Center) โทร. 02-722-2222 ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 19.00 น. หรือ e-mail : contact_business@email.scb.co.th หรือ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

 • แนวทางและข้อควรระวังในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารายการชำระเงินไม่สำเร็จ

  1. นำเงินเข้าบัญชีให้เพียงพอต่อการชำระเงิน ก่อนวันที่รายการมีผล (Value Date) ล่วงหน้า 1 วัน

  2. รายการตั้งชำระเงินล่วงหน้า ระบบจะตัดเงินในเวลา 06:00 น. ณ วันที่รายการมีผล (Value Date)

  3. กรณีรายการชำระเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ระบบจะไม่สามารถดำเนินการตัดเงินอีกครั้งให้อัตโนมัติได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานในการให้บริการ

  4. การตรวจสอบผลของรายการตั้งชำระเงินล่วงหน้า กรณีที่ธนาคารไม่สามารถตัดเงินได้

  - ลูกค้าที่ทำรายการผ่าน SCB Business Net เมื่อ log on เข้าระบบ จะพบรายการที่ชำระเงินไม่สำเร็จ ในช่วงระหว่างเวลา 07:00 - 08:00 น. ของวันที่รายการมีผล (Value Date)

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม SCB Business Call Center 0 2722 2222

 • การชำระภาษีสรรพสามิตผ่านระบบ E-Payment เลือกช่องทางได้ง่าย ชัดเจน เริ่มการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารได้ทำการอัพเดทรูปแบบการแสดงช่องทางการชำระภาษีสรรพสามิตผ่านระบบ E-Payment ใหม่ และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถทำรายการชำระภาษีสรรพสามิตผ่าน SCB Business Net ได้ตามปกติ ในกรณีที่ท่านต้องการตั้งวันที่ชำระเงินล่วงหน้า มีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

  • เดิม : ผู้สร้างรายการ เลือกวันที่ชำระเงินล่วงหน้า ในขั้นตอนการชำระเงินที่หน้าเว็บระบบ SCB Payment Gateway

  • ใหม่ : ผู้สร้างรายการ ดำเนินการเข้าระบบ SCB Business Net เพื่อทำ Edit Payment แก้ไขวัน Value date เป็นวันที่ต้องการตั้งวันที่ชำระเงินล่วงหน้า โดยระบบใหม่ ไม่มีข้อมูลการกำหนด Expired Date จากกรมสรรพสามิต

  ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารูปแบบหน้าจอชำระภาษีสรรพสามิต E-Payment รูปแบบใหม่ ได้จากคู่มือ คลิก!

 • แจ้งการให้บริการ SCB Business Alert (บริการแจ้งเตือนเพื่อธุรกิจ)

  เนื่องด้วยธนาคารได้ปรับปรุงการให้บริการ SCB Business Alert (บริการแจ้งเตือนเพื่อธุรกิจ) ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในปัจจุบัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ธนาคารจะให้บริการแจ้งเตือนผ่านช่องทางอีเมล (Email) เท่านั้น

  สำหรับลูกค้าที่รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS อยู่ในปัจจุบัน จะยังคงได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือปัจจุบันตามปกติ แต่จะถูกยกเลิกการแจ้งเตือนผ่าน SMS โดยอัตโนมัติเมื่อมีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยธนาคารจะเปลี่ยนเป็นการแจ้งเตือนผ่านอีเมล (E-mail) ให้โดยอัตโนมัติ

  สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ SCB Business Alert อยู่แล้ว และต่อมาได้สมัครใช้ SCB Business Anywhere พร้อมกับสมัครบริการ SCB Business Alert ซึ่งเป็นการรับการแจ้งเตือนทางอีเมล (E-mail) ตาม Package (ฟรีค่าธรรมเนียม) โดยใช้เลขบัญชีเดียวกันนั้น จะมีผลทำให้บริการ SCB Business Alert ที่ใช้บริการอยู่เดิมถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะได้รับการแจ้งเตือนทาง E-mail ตาม Package ใหม่เท่านั้น

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 0 2722 2222 เวลา 08.30 น. – 19.00 น.

 • สำหรับผู้แทนจำหน่าย ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Samsung)

  เนื่องจากในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18:31 น. จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะเป็นช่วงปิดบัญชีประจำปีของ Samsung ท่านจะไม่สามารถทำรายการ หรือเลือกวันชำระเงินให้กับ Samsung ในช่วงวันดังกล่าวได้ โดยทาง Samsung จะเปิดรับชำระอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกสินเชื่อ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

  คุณกุสุมิตา อาระโสภา Email : kusumita.c@samsung.com Tel: 0 2118 1514

 • ชำระค่าน้ำประปานครหลวงผ่าน SCB Business Net

  สะดวกสบายยิ่งขึ้น…ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2564 ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปานครหลวงผ่าน SCB Business Net ได้ เพียงระบุเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ ระบบจะแสดงค่าน้ำที่ต้องชำระ หรือค่าน้ำที่ค้างชำระ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องระบุข้อมูลอื่น ๆ

  คู่มือการทำรายการ คลิก!

 • แจ้งการย้ายข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ SCB ePP สำหรับ Buyer ไประบบ SCB ePP ใหม่

  ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจใช้บริการรับเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์– Buyer (SCB ePP–Buyer) กับธนาคาร ด้วยดีเสมอมา ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ธนาคารได้มีการพัฒนาระบบ SCB ePP ปัจจุบัน (“ระบบเดิม”) เป็นระบบ SCB ePP ใหม่ (“ระบบใหม่”) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยธนาคารจะดำเนินการย้ายข้อมูลของท่านในฐานะ Buyer (ผู้ชำระเงิน) ไปยังระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยท่านยังคงสามารถใช้ username และ password เดิม เพื่อ Login เข้าระบบใหม่ได้ และหลังจากกดเลือกเมนูเพื่อเข้าสู่บริการ SCB ePP ท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  1. เปลี่ยนชื่อเมนู จากเดิมชื่อ “ePP Payment” / “การชำระเงินบริการรับเรียกเก็บเงิน” เป็นชื่อ “ePP e-Payment” / “ชำระเงินบริการรับเรียกเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์”

  2. หลังจากเลือกชื่อเมนูตามข้อ 1. จะปรากฏชื่อ Biller (ผู้รับชำระเงิน) ให้ท่านเลือกเพื่อชำระเงิน และเมื่อท่านเลือก Biller แล้ว การแสดงหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงตาม Biller ที่ท่านเลือก โดยขึ้นอยู่กับว่า Biller รายดังกล่าวถูกย้ายข้อมูลไปยังระบบใหม่หรือยังอยู่ระบบเดิม (ตัวอย่างหน้าจอ ตามด้านล่าง)

   • กรณี Biller ที่ท่านเลือกได้ถูกย้ายข้อมูลไประบบใหม่แล้ว ท่านจะพบหน้าจอตามรูปแบบของระบบใหม่

   • กรณี Biller ที่ท่านเลือกยังไม่ถูกย้ายข้อมูลไประบบใหม่ ท่านจะพบหน้าจอตามรูปแบบของระบบเดิม

  ทั้งนี้ ไม่ว่าหน้าจอจะขึ้นตามรูปแบบของระบบเดิมหรือรูปแบบของระบบใหม่ ท่านสามารถทำรายการชำระเงิน ให้แก่ Biller ผ่านบริการ SCB ePP ได้

 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการ SCB Business Net ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

  โปรดตรวจสอบและอัปเดตเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ให้เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับเวอร์ชั่นที่กำหนดในตารางด้านล่าง โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564

  รายการ เวอร์ชั่นขั้นต่ำที่สามารถใช้งานได้
  Internet Explorer Version 11
  Microsoft Edge All Versions
  Google Chrome Version 29
  Mozilla Firefox Version 27
  Apple Safari Version 7

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Business Call Center) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร 0 2722 2222 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 19:00 น.

 • สรุปสาระสำคัญ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมไปยังธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2564 ดังนี้

  - การทำธุรกรรมการเงินใด ๆ ไปยังธนาคารทหารไทย (TMB) ทำได้ตามปกติ

  - การทำธุรกรรมการเงินใด ๆ ไปยังธนาคารธนชาต (TBANK) ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ชื่อ ชื่อย่อ และรหัสธนาคาร (ยกเว้นบริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (SCB SMART Credit) สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยเลขบัญชีใหม่ และด้วยบัญชีธนาคารธนชาตเดิมได้ ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564)

  - ลูกค้าจะต้องดำเนินการเปลี่ยนเลขที่บัญชีผู้รับเงินโอน และ รหัสธนาคาร ใหม่ให้ถูกต้อง จึงจะสามารถทำรายการได้

  - การแสดงชื่อ ชื่อย่อ และรหัสธนาคาร บนระบบ Internet Banking หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต จะเปลี่ยนเป็น ttb, BANK CODE =011, BIC Code = TMBKTHBK

  - สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Multi Bank Statement และ Multi Bank Pooling โปรดติดต่อธนาคารเพื่อแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เป็นเลขที่บัญชีใหม่ตามที่ได้รับแจ้งจาก ttb

  สอบถามเพิ่มเติม SCB Business Call Center 0 2722 2222 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 19:00 น.

 • ธนาคารได้ทำการอัปเดทรูปแบบการแสดงช่องทางการชำระภาษีกรมสรรพากรผ่านระบบ E-Payment ใหม่

  เพื่อปรับปรุงบริการของระบบธนาคารให้ดียิ่งดีขึ้น ธนาคารจะดำเนินการนำท่านเข้าการใช้งานบริการชำระภาษีกรมสรรพากรช่องทาง E-Payment รูปแบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถทำชำระภาษีกรมสรรพากรผ่าน SCB Business Net ตามขั้นตอนเดิม โดยท่านสามารถศึกษารูปแบบหน้าจอชำระภาษีกรมสรรพากร E-Payment รูปแบบใหม่ คลิก!

 • ย้ายศูนย์ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางจาก ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2564

  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางจาก ย้ายสถานที่ทำการชั่วคราวไปที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางนา-ตราด (บางนาทาวเวอร์) ที่อยู่ : เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 สามารถติดต่อศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางจาก ได้ที่โทรศัพท์ : 081-371-6616, 095-420-9261,065-661-6929 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

  ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • ย้ายศูนย์บริการจ่ายเช็คสาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4) ชั่วคราว ในวันที่ 5 - 21 พฤษภาคม 2564

  ศูนย์บริการจ่ายเช็คสาขาอาคารสิรินรัตน์ (ถนนพระราม 4) ย้ายสถานที่ให้บริการชั่วคราวไปที่ศูนย์บริการจ่ายเช็คและรับวางบิล รัชโยธิน อาคาร CAREER@SCB (RCP) ชั้น 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ตึกหัวมุมฝั่งถนนรัชดาภิเษก) ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2564 โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.

  ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • ย้ายศูนย์ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ชั่วคราว ในวันที่ 5 - 21 พฤษภาคม 2564

  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ย้ายสถานที่ทำการชั่วคราวไปที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ บางโคล่ ที่อยู่ : เลขที่ 479 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 สามารถติดต่อศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ พระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ได้ที่โทรศัพท์ : 081 371 7342, 089 152 8393, 084 336 8866 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

  ธนาคารฯ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • ธนาคารได้ทำการปรับปรุงรูปแบบหน้าจอช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ E-Payment ใหม่

  ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารได้ทำการปรับปรุงรูปแบบหน้าจอช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ E-Payment ใหม่ โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่านสามารถทำรายการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่าน SCB Business Net ได้ตามปกติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบหน้าจอชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม E-Payment รูปแบบใหม่ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ คลิก!

 • สำหรับผู้แทนจำหน่าย ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Samsung)

  เนื่องจากในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19:31 น. เป็นต้นไป Samsung มีการเปลี่ยนแปลงระบบบันทึกบัญชี ซึ่งท่านจะไม่สามารถทำรายการ หรือเลือกวันชำระเงินให้กับ Samsung ในช่วงวันดังกล่าวได้ โดยทาง Samsung จะเปิดรับชำระอีกครั้งในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกสินเชื่อ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

  - คุณกุสุมิตา อาระโสภา Email : kusumita.c@samsung.com Tel: 0 2118 1514
  - คุณอัญชรัตน์ ธีรโรจน์ดำเกิง Email : ancharat.t@samsung.com Tel: 0 2118 1508

 • แจ้งยกเลิกบริการ SCB Business Phone

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการ SCB Business Phone ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากบริการนี้มีขอบเขตการบริการที่จำกัด ไม่เป็นที่นิยมในการใช้งาน นอกจากนี้ธนาคารได้พัฒนาบริการบน Internet ที่ให้บริการได้หลากหลายสอดคล้องกับการทำธุรกรรมปัจจุบัน ธนาคารจึงขอนำเสนอช่องทางอื่น ๆ ทดแทน ซึ่งจะช่วยให้การทำธุรกรรมของท่านสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังเอกสารแนบ คลิก!

  ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการ Internet Banking ของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (SCB Business Call Center) โทร 0 2722 2222 หรือ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

  ธนาคารขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการกับธนาคารด้วยดีเสมอมา

 • ย้ายศูนย์จ่ายเช็คและรับวางบิล อาคารเบ็ล พระราม 9 ไปยัง ศูนย์จ่ายเช็คและรับวางบิลรัชโยธิน ที่อาคาร CAREER@SCB (RCP) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่

  ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ธนาคารจะย้ายที่ทำการเคาน์เตอร์จ่ายเช็คจาก อาคารเบ็ล พระราม 9 ไปยังศูนย์จ่ายเช็คและรับวางบิลรัชโยธิน ที่อาคาร CAREER@SCB (RCP) ชั้น 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ตึกหัวมุมฝั่งถนนรัชดาภิเษก) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 101 อาคารรัชดาภิเษก คอนเนอร์ พร้อพเปอร์ตี้ส์ (RCP) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  ทั้งนี้ ธนาคารใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการแจ้งการย้ายที่ทำการเคาน์เตอร์จ่ายเช็คไปยังสถานที่แห่งใหม่นี้ให้กับคู่ค้าของท่านทราบด้วย หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 0 2722 2222 เวลา 08.30 น. – 19.00 น.

 • แจ้งผู้แทนจำหน่าย ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

  เนื่องจากในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18:31 น. จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะเป็นช่วงปิดบัญชีประจำปีของ Samsung ท่านจะไม่สามารถทำรายการ หรือเลือกวันชำระเงินให้กับ Samsung ในช่วงวันดังกล่าวได้ โดยทาง Samsung จะเปิดรับชำระอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกสินเชื่อ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

  - คุณกุสุมิตา อาระโสภา Email : kusumita.c@samsung.com Tel: 0 2118 1514

 • ศูนย์บริการจ่ายเช็คและรับวางบิล รัชโยธิน ธนาคารไทยพาณิชย์

  เปิดให้บริการระหว่างเวลา 08:30 - 17:30 น. ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

  ธนาคารขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการศูนย์บริการจ่ายเช็คและรับวางบิล รัชโยธิน โดยจะเปิดให้บริการเวลา 08:30 –17:30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

  หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 • สำหรับผู้แทนจำหน่าย ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Samsung)

  เนื่องจากในวันที่ 30 กันยายน 2563 Samsung จะดำเนินการปิดระบบรับชำระ ตั้งแต่เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ท่านจะไม่สามารถทำรายการ หรือเลือกวันชำระเงินให้กับ Samsung ในช่วงวันดังกล่าวได้
  เพื่อปรับปรุงระบบและแก้ไขอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพกร กฏกระทรวง ฉบับที่ 361 (พ.ศ.2563) จากเดิม 1.5% เป็น 3% โดยทาง Samsung จะเปิดรับชำระอีกครั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกสินเชื่อ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

  - คุณกุสุมิตา อารยะโสภา อีเมล kusumita.c@samsung.com โทร. 0 2118 1514
  - คุณอัญชรัตน์ ธีรโรจน์ดำเกิง อีเมล ancharat.t@samsung.com โทร. 0 2118 1508

 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ตัดค่าธรรมเนียมบริการ SCB Liquidity Management System (LMS) โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังต่อไปนี้

  1. วันที่ทำการตัดค่าธรรมเนียม จาก
  เดิม ทุกวันสิ้นเดือน ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 – 19:00 น. เป็น ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ในช่วงเวลาเดิม (ประมาณ 18:00 – 19:00 น.)

  2. ข้อมูลที่แสดงใน Account Statement จะเป็นดังนี้

  ปัจจุบัน ใหม่
  Code FE FE
  Channel SYSG PBFE
  Description LMS Fee LMS FEE

  3. กรณีที่ไม่สามารถตัดค่าธรรมเนียมได้ จะมีการตัดค่าธรรมเนียมซ้ำทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 – 19:00 น.

  4. เริ่มมีผลสำหรับค่าธรรมเนียมบริการ LMS ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะทำการตัดค่าธรรมเนียมในวันที่ 5 กันยายน 2563

  5. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SCB Business Call Center 0 2722 2222

 • ชำระค่าไฟฟ้านครหลวงผ่าน SCB Business Net

  ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2563 ผู้ใช้งาน SCB Business Net จะชำระค่าไฟฟ้านครหลวงได้สะดวกยิ่งขึ้น เพียงระบุเลขบัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก (MEA CA) ระบบจะแสดงค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้อัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลในการกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระผิดพลาด ง่าย ๆ เพียง 4 step

  1. หลังจาก log in เข้าระบบแล้ว เลือกเมนู PAYMENTS > TAX AND BILL และเลือกชำระแก่ “METROPOLITAN ELECTRIC AUTHORITY OF THAILAND”
  2. เลือกบัญชีที่ต้องการหักชำระค่าไฟฟ้า
  3. ระบุเลขบัญชีแสดงสัญญา 9 หลัก (MEA CA)
  4. กดปุ่ม Preview เพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย และกดยืนยันการชำระ โดยกดปุ่ม Submit Payment เพื่อชำระค่าไฟฟ้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม SCB Business Call Center 0 2722 2222


  คู่มือการชำระค่าไฟฟ้านครหลวงผ่าน SCB Business Net – คลิก

 • สำหรับผู้แทนจำหน่าย ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Samsung)

  เนื่องจากในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18:31 น.เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะเป็นช่วงปิดบัญชีประจำปีของ Samsung ท่านจะไม่สามารถทำรายการ หรือเลือกวันชำระเงินให้กับ Samsung ในช่วงวันดังกล่าวได้ โดยทาง Samsung จะเปิดรับชำระอีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกสินเชื่อ บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

  - HHP : ติดต่อ คุณกุสุมิตา อารยะโสภา Email: kusumita.c@samsung.com Tel.02-118-1514
  - CE Dealer : ติดต่อ คุณอัญรินทร์ วิเชียรณรัตน์ Email: anyarin.w@samsung.com Tel.0 2118 1501
  - Other : ติดต่อ คุณสุธินี คูแก้ว Email: narisara.s@partner.samsung.com Tel.0 2118 1326

 • การชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ e-Payment

  การชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ e-Payment ปัจจุบัน นายจ้างสามารถชำระเงินด้วยวิธีหักจากบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดาโดยใช้ login ของ SCB Easy Net หรือบัญชีเงินฝากนิติบุคคลโดยใช้ login ของ B2B เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป นายจ้างสามารถชำระเงินด้วยวิธีหักจากบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดาหรือบัญชีเงินฝากนิติบุคคลโดยใช้ login ของ SCB Business Net

  สนใจสมัครบริการติดต่อได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ TB Sale

 • แนวทางการเก็บค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินอัตโนมัติ SCB Direct Credit (DCP) และ SCB Payroll (PAY)

  ตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร ของบริการโอนเงินอัตโนมัติ SCB Direct Credit และ SCB Payroll โดยการส่งคำสั่งผ่านช่องทาง SCB Business Net นั้น...อ่านต่อ

 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำรายการผ่านระบบ SCB Business Net

  ตามที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการโอนเงิน/ชำระเงินผ่านระบบ SCB Business Net นั้น ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน...อ่านต่อ